• Dutch
  • English

MOA

De MOA, Center for Marketing Insights, Research & Analytics, is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek. De MOA stelt zich ten doel de kwaliteit van survey based en non-survey based information, in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van (virtuele) respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek. 

Wim van Slooten, directeur van de MOA: “Het MIE is een instituut geworden, niet meer weg te denken uit de marketing en insights wereld van vandaag”.

MOA PMS Groot Logo Fairdata Titel