• Komt dat zien, komt dat zien!

    Komt dat zien, komt dat zien!

  • Dutch
  • English
wit sponsors pgz 5 

Jasper Bronner

Business Science Director

Mediacom

Als Research Director bij MediaCom is Jasper Bronner hoofd van een kleine groep onderzoekers met een focus op kwantitatieve projecten. Het uiteindelijke doel van dat onderzoek is altijd input genereren in alle fasen die leiden tot een effectieve communicatiestrategie. Jasper wordt gedreven door nieuwsgierigheid naar menselijk gedrag, en hoe je dit gedrag kunt meten en met communicatie kunt beïnvloeden.

foto spreker

2 februari

Terug naar het programma