• Dutch
  • English

Pernille Kok-Jensen

Trends Director

MARE Research

Pernille signaleert trends en analyseert toekomstperspectieven op maat. Ze is bekroond spreker en gepubliceerd auteur die opkomende trends in de creatieve voorhoede weet te duiden. Opgegroeid over de hele wereld, stal ze als twintiger de show als performer, werkte ze als stylist, als redactielid voor Frame Publishers en hoofdtrendonderzoeker van Streative Branding. Haar hakkencollectie telt 80.000 stuks en ze staat in haar buurt bekend als de skateboardende mama.

foto spreker

1 februari

Terug naar het programma